Onze filosofie

Als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit heeft Elia de opdracht om de elektriciteitsbevoorrading van heel het land te verzekeren. Dat is een zeer belangrijke opdracht, zowel voor het welzijn van de gemeenschap als voor het economische succes van onze ondernemingen en het welslagen van organisaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat je enkel een duurzame bijdrage tot succes kan leveren door actief een concreet evenwicht na te streven tussen het voortbrengen van winst, het sociaal welzijn van de mensen en de zorg voor het milieu.

Wij zijn bereid om als een sociaal verantwoordelijke onderneming op te treden, zoals blijkt uit ons mission statement en het geheel van onze activiteiten.

  • Wij spelen een actieve rol in de ondersteuning van de Europese, federale en gewestelijke energie- en klimaatdoelstellingen.
  • Wij dragen bij aan de integratie van groene energie in ons net en tot de ontwikkeling van een echt hoogspanningsnet op zee.
  • Wij ontwikkelen het net van morgen op duurzame wijze en tegen de best mogelijke prijs voor de gemeenschap.
  • Wij voeren voortdurend een dialoog met alle stakeholders van onze activiteiten: klanten, medewerkers, omwonenden van onze installaties, studenten en het grote publiek.
  • Wij zorgen op duurzame wijze voor het onderhoud en de ontwikkeling van het net tegen de best mogelijke kostprijs voor de gemeenschap. Zo is er het project LIFE+ Elia dat wij met de steun van de Europese Commissie uitvoeren en dat zal bedragen aan het herstel van de biodiversiteit in de corridors onder onze luchtlijnen.
  • Wij vertalen onze opdracht – transparante en niet-discriminerende toegang tot het transmissienet voor elektriciteit – op sociaal vlak via het Elia Fonds, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd. Het Fonds ondersteunt projecten die aan mindervalide personen toegang geven tot ontdekking en verwondering;
  • Wij moedigen jongeren aan om technische en wetenschappelijke studies aan te vatten