Wim Buyse, Manager van een team techniekers

Wim buyse“Bij Elia werken we voor de maintenance-activiteiten in tien Service Centers, die je geografisch kan vergelijken met de provincies. Ik ben de verantwoordelijke voor de hoogspanningsinstallaties, bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels voor de zone Oost- en West-Vlaanderen. Daar sta ik onder andere in voor het beheer van het personeel, het budget, de exploitatie en de veiligheid. In die regio werken ongeveer zeventig tot tachtig medewerkers, voornamelijk technici die in verschillende teams werken, maar er zijn ook een aantal mensen met een administratieve of ondersteunende functie. Voor elk team is een meestergast verantwoordelijk. Ik stuur de meestergasten aan.”

“Elektriciteit is een metier dat aan het evolueren is, omdat we ons ook moeten aanpassen aan de veranderende wereld rondom ons. Vroeger was er enkel de productie via een aantal centrales en was er slechts één weg die de energie van de producent naar de eindklant bracht. Vandaag zien het net en de energiestromen er helemaal anders uit, want er zijn veel particulieren met zonnepanelen of ook windmolens. Daarom moeten we voor de onderhoudsactiviteiten flexibel zijn. Als het bijvoorbeeld winderig weer is, produceren de windmolenparken op zee aan 100%. Dat betekent dat ons net in bepaalde zones onder druk staat en dat we die energie moeten evacueren. Zo kunnen bepaalde geplande onderbrekingen om aan het net te werken niet doorgaan of moeten we werken op tijdstippen die het evenwicht van het net niet in gevaar brengen.”

“Elia is een groot en stabiel bedrijf. De hoogspanningsverbindingen en onderstations kunnen niet elders geplaatst worden. Morgen of binnen honderd jaar zal het bedrijf nog altijd bestaan, misschien onder een andere vorm of naam, maar de werkzekerheid is gegarandeerd, want elektriciteit zal er altijd nodig zijn en onze bestaansreden die zal altijd dezelfde blijven: de bevoorradingszekerheid garanderen.”