Valérie Daloze, Head of Infrastructure & Project Management

"Als designer zie je het resultaat van wat je ontwerpt."

Valérie Daloze

Als Head of Infrastructure & Project Management superviseer ik een groot deel van de engineeringactiviteiten van Elia. Wanneer Elia installaties wil plaatsen of vervangen, zorgt onze dienst engineering voor de voorafgaande studies. We beschikken dus over verschillende projectteams, die telkens bestaan uit een projectleader en verschillende designers.

Low Voltage Designers hebben erg gevarieerde verantwoordelijkheden. Ze organiseren alle studies met betrekking tot apparaten voor laagspanning, die de hoogspanningsinstallaties van ons elektriciteitsnet beveiligen, controleren, sturen, automatiseren en meten. Het werk van een designer evolueert dan ook mee met het project waaraan hij meewerkt. Eerst en vooral organiseert hij zijn eigen analyses. Hij tekent bijvoorbeeld de plannen uit voor de relaiskasten die we in een laagspanningsstation willen plaatsen en kiest het materiaal. Vervolgens stuurt hij zijn plannen naar de fabrikant, en soms gaat hij zelfs ter plaatse om het werk van de constructeur te controleren. Eenmaal de kast op het terrein is geïnstalleerd, kan de designer nog opgeroepen worden om ze verder op te volgen en om eventuele problemen op te lossen.

Een van de pluspunten van deze job is volgens mij dat je een project van studie- tot afsluitingsfase kan opvolgen. Een project duurt gemiddeld twee à drie jaar. Als designer ben je van het begin tot het einde betrokken. Je ziet echt het resultaat van wat je ontwerpt. Het profiel van een goeie designer? Naast enkele technische competenties - kennis van AutoCAD en Windows Office - zijn eigenschappen als ondernemings- en verantwoordelijkheidszin minstens even belangrijk. Een designer moet autonoom kunnen plannen. Hij moet ook belang hechten aan de kwaliteit van zijn werk, want het is zijn installatie die de veiligheid van het net moet garanderen. Maar wat echt essentieel is, is dat je als designer bereid moet zijn om elke dag bij te leren. In dit beroep ben je nooit klaar met leren. De fabrikanten wijzigen hun relais voortdurend en er worden regelmatig nieuwe technologieën ontwikkeld. Je moet jezelf dus voortdurend in vraag kunnen stellen en je aanpassen. Meer nog dan het juiste diploma zijn het deze eigenschappen die we bij onze toekomstige collega’s zoeken. Bij Elia maakt de persoon het verschil.

Klik hier om de getuigenis van Valérie te lezen die verscheen in de Ingenieursgids.