Caroline Bosschaerts, Burgerlijk ingenieur TGX

"Een elektriciteitsnet is zo complex dat het voldoende uitdagingen biedt om een hele loopbaan mee te vullen."

Caroline Bosschaerts

In onze huidige samenleving heeft de energiesector een essentiële rol. De sector moet aan heel wat technische uitdagingen het hoofd bieden. Zo moet het beheer van het net rekening houden met het variabele karakter van de hernieuwbare energiebronnen.

Dit is een deel van de uitdaging dat mij echt motiveert! Ik heb voor Elia gekozen omdat het een onderneming is die op de internationale markt actief is. Voor een jonge starter zijn de internationale contacten zeer interessant.

Tijdens mijn stage kwam ik erachter dat Elia jonge starters snel vertrouwt en hen grote verantwoordelijkheden toevertrouwt. Ik ben zelf al naar Parijs en Berlijn gereisd om er leveranciers te ontmoeten. Ik ga helemaal alleen; niemand houdt mijn handje vast.

Ik heb ook de kans gekregen om een opdracht van 4 maanden uit te voeren in het Canadese Winnipeg, bij het consultancybureau Teshmont, waarmee we samenwerken voor het opstellen van het lastenboek van een groot project. Op wetenschappelijk en technisch gebied is deze opdracht natuurlijk heel verrijkend geweest, maar het was ook een mooie menselijke ervaring die mij heeft toegelaten om afstand te nemen van mijn beroeps- en privéleven en om bepaalde aspecten van beide in vraag te stellen.

Een elektriciteitsnet is zo complex dat het voldoende uitdagingen biedt om een hele loopbaan mee te vullen. Elia moedigt je aan om voortdurend nieuwe uitdagingen aan te gaan.