Master

Je hebt net een masteropleiding achter de rug? En je wil bij Elia je carrière uitbouwen? Indien je minder dan twee jaar beroepservaring hebt, biedt Elia jou de mogelijkheid om een starterstraject te volgen: een intensief coachingprogramma, dat je helpt je talent optimaal te ontwikkelen.

Je volgt een individueel begeleidingstraject dat over een periode van twee jaar loopt, met vier evaluatiemomenten. Vanaf je aanwerving krijg je een coach die je evolutie nauwgezet volgt.

Om de 6 maanden is er een evaluatiemoment. Je doelstellingen en taken van de voorbije periode worden besproken en de doelstellingen en taken voor de volgende periode worden tijdens dit gesprek bepaald. Drie richtingen zijn hierbij mogelijk: technische expertise, technisch-operationeel of projectmanagement. De keuze gebeurt op basis van de behoeften binnen Elia enerzijds en van jouw verwachtingen en competenties anderzijds.

Wat zijn de mogelijke oriëntaties?

  • Het Technisch Expertise Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het verbreden van je technische expertise. Dit traject biedt je immers de kans om verschillende technische disciplines binnen Elia te ontdekken, zoals: het maken van netanalyses voor de aansluitingsaanvragen van klanten en de ontwikkelingsplannen van het Elia-net; het uitbouwen van expertise over het beheer van de bestaande assets en de processen voor de installatie van nieuwe assets; het permanent bewaken en bijsturen van het Belgisch hoogspanningsnet en het maken van netveiligheidsberekeningen en korte termijn planning; R&D onderzoeken naar hernieuwbare energiebronnen.

  • Het Technisch-Operationeel Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het verbreden van je technische expertise door actief deel te nemen aan onze activiteiten op het terrein. Dit traject biedt je immers de kans om mee te werken aan het beheer van onze infrastructuur, namelijk het onderhoud en de ontwikkeling van het net, alsook de aansluiting van elektrische installaties op het net.

  • Het Projectmanagement Starterstraject: Kies je als starter voor dit traject, dan is de rode draad over een periode van twee jaar binnen de Elia groep: het leren kennen van de verschillende facetten van de organisatie dankzij de transversale rol die je opneemt. Dit traject biedt twee oriëntaties aan: (1) Als Project Leader ben je verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten, waarbij hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels of onder stations worden uitgebreid en aangepast. (2) Als Interne Consultant werk je mee aan verschillende interne projecten en opdrachten binnen diverse departementen bij Elia (technisch, gericht op de energiemarkt, economisch, IT-gerelateerd, HR-gerelateerd, enz.).  

Tom Wijsmans - Technisch-Operationeel Starterstraject

Starter@Elia