Ingenieurs en R&D


Ingenieurs

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitdagingen van Elia voor elke ingenieur wat wils kunnen bieden.

De Elia groep heeft verschillende uitdagingen, zoals:

  • De verantwoordelijkheid voor het beheer van de infrastructuur, namelijk het onderhoud en de ontwikkeling van het net, alsook de aansluiting van elektrische installaties op het net.
  • Deelnemen aan het systeembeheer, het verlenen van toegang tot het net op een vlotte, objectieve en transparante wijze, de levering van alle diensten voor de transmissie van elektriciteit, het opvolgen van de stromen in het net om over de goede werking te waken en het continue beheer van het evenwicht tussen het verbruik en de productie van elektriciteit.
  • De activiteit van marktfacilitator mee ontwikkelen: initiatieven nemen om de werking van de elektriciteitsmarkt te verbeteren.

Te veel om op te noemen, maar allemaal even leerrijk en uitdagend!

TopResearch & Development

Innovatie is een essentieel gegeven voor de beheerders van het transmissienet voor elektriciteit. Het energielandschap is immers volop aan het veranderen, vooral door de technologieën op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

In dit kader heeft de Elia groep een pool ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ opgericht om een coherente aanpak te definiëren. Zij bekijken welke competenties binnen de Groep aanwezig zijn.

De invoering van hernieuwbare energiebronnen met een variabel karakter zorgt ervoor dat:

  • wij de energie steeds van de plaatsen van verbruik moet gaan halen;
  • de energie in grote hoeveelheden moeten vervoeren;
  • geavanceerde oplossingen moeten invoeren voor het beheer van het evenwicht tussen de productie en het verbruik om een veilig beheer van het net te verzekeren.

Onze onderneming is in nauwe samenwerking met diverse partners op deze gebieden actief en neemt in dit kader deel aan verscheidene grootschalige projecten.

Eind 2011 beschikte de Elia groep over een portefeuille van 13 projecten waaraan de Groep meewerkt met een of meer Belgische, Duitse en Europese partners.

Top