IT

ITIT-medewerkers spelen een heel belangrijke rol binnen onze organisatie. Zo zijn ze van fundamenteel belang voor de ondersteuning van de businessprocessen (o.a. met SAP) en de IT & Datacom Exploitatie (pc’s, servers, netwerken en andere communicatiemiddelen zoals telefoon, GSM of ADSL-lijn). Ons IT-team vult de noden van Transmission en Customers & Market in. Het gaat vooral om realtime-toepassingen (voor de sturing van het net), Offline Network Calculation (voor de veiligheid) en markttoepassingen (bv. NXPRO). Natuurlijk is er ook een team dat verantwoordelijk is voor governance. Deze dienst stelt bindende documenten op, brengt het informatiesysteem in kaart en waakt over de veiligheid ervan.