Human resources

Human ResourcesHet departement Human Resources (HR) biedt ondersteuning aan de onderneming en haar 1785 medewerkers (waarvan ongeveer 1168 in België) om hun doelstellingen te bereiken. Dat is een belangrijke bijdrage aan de goede werking van de onderneming!

Centraal in ons HR-beleid staat het competentiebeheer. Doelstellingen? De interne mobiliteit bevorderen en ervoor zorgen dat de onderneming op de juiste plaats en op het gepaste ogenblik over goed personeel beschikt. Een hele kunst!

Het departement HR is als volgt georganiseerd:

  • De ‘HR business partners’ staan niet alleen in voor de communicatie en de coördinatie tussen de medewerkers, de business en het HR-departement, maar spelen ook een sleutelrol in het ontwikkelen en verbeteren van de verschillende HR-processen en -projecten, zoals het ‘performance management’, het loopbaanbeheer, het loonbeleid enz.
  • Op basis van de behoeften die de HR Business Partners detecteren en melden, stellen de ‘HR excellence polen’, dat zijn de afdelingen ‘Compensation & Benefits’, ‘Recruitment & Selection’, ‘Learning & Development’, ‘Payroll’ en ‘Social Relations’ concrete oplossingen voor om samen tijdig het best mogelijke resultaat te bereiken.

De werking van het departement steunt op de waarden die in het kader van het ‘mission statement’ van de onderneming zijn gedefinieerd. Voor Elia zijn deze waarden een must en van prioritair belang. Zij zijn een maatstaf voor de wijze waarop de medewerkers hun activiteiten uitvoeren, zowel binnen de onderneming als naar de buitenwereld toe. Je kan meer te weten komen over onze waarden op de pagina ‘Missie en waarden’.