Communicatie

Communicatie De belangrijkste taak van het departement Communicatie is het beheer van de informatiedoorstroming binnen en buiten de onderneming. De Elia groep gebruikt verschillende kanalen om nieuws te melden en informatie over zijn opdrachten en zijn projecten te verspreiden. Enkele voorbeelden: een dynamisch bedrijfsmagazine, publiciteitscampagnes in de pers, didactische tools, elektronische nieuwsbrieven, een geavanceerde website, enz. Voor de interne informatie heeft het departement heel wat instrumenten ontwikkeld om het uitwisselen van informatie tussen de departementen te vergemakkelijken en iedereen een duidelijk beeld te geven van de doelstellingen van de onderneming.

Een aangename sfeer tussen de collega’s is zeer belangrijk om je goed te voelen op het werk. Samen één van de legendarische cols van de ronde van Frankrijk op fietsen, hoogspanningsmasten beklimmen voor een goed doel of gezellig bijeen komen voor een heerlijke barbecue: bij Elia is er geen gebrek aan activiteiten om samen met de collega’s onvergetelijke momenten te beleven! Het departement Communicatie zorgt voor een vlotte organisatie van deze evenementen.

Communiceren is ook elkaar begrijpen, zelfs als we niet dezelfde taal spreken. Hier speelt de vertaaldienst een cruciale rol, in een onderneming van internationaal formaat zoals Elia.