Adequacy Architect


Adequacy Architect(101165)

De onderneming

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid.

-

In het Market Development departement is het Adequacyteam verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen rond marktmechanismen gelinkt aan de bevoorradingszekerheid van het elektriciteitssysteem. Elia heeft een belangrijke rol te vervullen met betrekking tot bevoorradingszekerheid. Naast de permanente opvolging van de situatie, bijvoorbeeld via regelmatige studies, draagt Elia in haar rol van marktfacilitator actief bij tot de ontwikkeling en het beheer van marktmechanismen die de bevoorradingszekerheid dienen te garanderen of ondersteunen. Vandaag voorziet het Belgische kader in strategische reserves, maar de uitdagingen voor de toekomst op vlak van bevoorradingszekerheid nemen toe en vergen verdere en alternatieve marktontwikkelingen (zoals mogelijks marktbrede capaciteitsvergoedingsmechanismen). Het is de taak van het Adequacyteam om deze ontwikkelingen te bestuderen, vorm te geven en uiteindelijk ook uit te rollen. Verder houdt het Adequacyteam de vinger aan de pols met betrekking tot Europese ontwikkelingen in deze materie, zoals het Clean Energy Package, en garandeert zo mee de compatibiliteit van de Belgische evoluties met het ruimere regionale en Europese kader.

Jouw functie

Als ‘Adequacy architect’ ontwikkel en coördineer je mee de implementatie van de visie van Elia op het marktdesign met betrekking tot bevoorradingszekerheid. Je legt het verband tussen het huidige marktdesign en de geïdentificeerde noden om zo de noodzakelijke ontwikkelingen te identificeren in lijn met de vereisten van de Belgische en Europese reglementering. Je bestudeert marktmechanismen, je neemt deel aan of je trekt zelf projecten ter ontwikkeling en implementatie van marktmechanismen, je vertegenwoordigt de belangen van Elia ten op zichte van verschillende stakeholders (overheden, regulatoren, marktpartijen,…) en in de werkgroepen binnen ENTSO-E. Hoewel je toepassingsgebied zich focust op bevoorradingszekerheid streef je een goed inzicht na in de ruimere werking van de energiemarkten bijvoorbeeld door bij te dragen in de totstandkoming van de ruimere roadmaps inzake marktontwikkeling.

Het Adequacyteam is verantwoordelijk voor de volgende taken. Je verantwoordelijkheden zullen bestaan uit een coherent en gevarieerd geheel uit deze lijst, afhankelijk van je ervaring en je sterke punten.

 • Het identificeren, analyseren en definiëren van de ontwikkelingen van marktmechanismen ter garantie en ondersteuning van de bevoorradingszekerheid, rekening houdend met alle aspecten (impact op het de marktwerking, technische en operationele impact, reglementair en contractueel kader, impact op het budget en de tarieven…).
 • Geregeld contacten onderhouden met de interne collega’s (Market Development, Customer Relations, Public & Regulatory Affairs, Grid Development National Control Center, Legal) met de bedoeling een optimale interne samenwerking te faciliteren en de interne wensen en mogelijkheden te kennen.
 • Geregeld de nationale belangen van België en de belangen van Elia vertegenwoordigen in verschillende (inter)nationale groepen (samenwerkingen waarin Elia actief is, ENTSO-E groepen,… )
 • Instaan voor geregelde uitwisselingen met de federale regulator en met de nationale en internationale stakeholders die bij bevoorradingszekerheid betrokken zijn, zoals marktspelers, associaties, overheden,…
 • Het opvolgen van en de goede werking blijven garanderen van bestaande mechanismen, zoals de strategische reserve, door onder andere de nodige acties te ondernemen en op te volgen inzake updates van design, werkingsregels, contracten, etc. binnen de verantwoordelijkheden van het Adequacyteam
 • Projecten of delen van projecten te implementeren door te handelen als projectmanager of expert en dit betreffende alle relevante aspecten (marktdesign, operationele impact, contractuele en wettelijke aanpassingen, IT-ontwikkeling…).
 • Intern aan de collega’s ondersteuning geven als referentiedeskundige met betrekking tot marktmechanismen voor bevoorradingszekerheid.
 • Binnen het Market Development team op basis van je ervaring en expertise actief deelnemen aan andere projecten in het kader van de lopende roadmaps.

Jouw profiel

 • Je hebt een universitaire opleiding gevolgd (master of doctoraat), bij voorkeur in een economische of technische richting.
 • Ervaring in de energiesector en kennis van de werking van de elektriciteitsmarkten zijn een troef. Je inzicht in het “systeem” van de werking van de elektriciteitsmarkt en -systeem helpt je om snel uiteenlopende knelpunten te situeren en te begrijpen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Ze stellen je in staat om op (inter)nationaal niveau te onderhandelen en beslissingen die er worden genomen, te beïnvloeden in het beste belang van Elia.
 • Je hebt een scherpe zin voor analyse en je bent in staat grondige analyses (economische en/of technische) op je te nemen.
 • Je blijft een totaalbeeld voor ogen houden en je adviseert je hiërarchie over de technische of strategische richtsnoeren die er moeten worden genomen.
 • Je hebt een degelijke ervaring in projectbeheer.
 • Je bent goed georganiseerd, verantwoordelijk en autonoom.
 • Je hebt een goede kennis van zowel het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling. Verder beheers je ook het Engels goed.

Wij bieden aan

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!

Werkplaats

Keizerslaan 20 - 1000 Brussel

Solliciteer online Terug naar overzicht