Legal Counsel


Legal Counsel(101113)

De onderneming

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid.

Jouw functie

Als Legal Counsel maak je deel uit van het Secretariaat-Generaal. Je werkt nauw samen met je collega’s juristen, het management, de administratieve ondersteuning en de verschillende entiteiten van de Elia Groep, zowel nationaal als internationaal. 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

 • Adviseren over vennootschapsrecht, financieel recht en contractenrecht
 • Advies geven en toezien op de naleving van goede corporate governance-praktijken
 • Toezicht houden op en implementeren van regelgeving die van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen, inclusief regelgeving inzake marktmisbruik
 • Adviseren over regelgevingskwesties op corporate niveau (waaronder corporate governance en certificering)
 • Beheren van de mandaten van de gehele Elia Groep
 • Onderhandelen, ontwerpen, verifiëren en finaliseren van verrichtingen, contracten, documenten en brieven, zo nodig in overleg met de betrokken diensten, voor de (nationale en internationale) dochterondernemingen van de Elia Groep
 • Voorbereiden en opstellen van vergaderingsverslagen voor verschillende organen, plannen van raden van bestuur en algemene vergaderingen van dochterondernemingen, en rapporteren aan de hiërarchie over juridische risico's (nationaal en internationaal)
 • Toezicht houden op de wettelijke formaliteiten voor de Elia Groep
 • Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving die betrekking hebben op het bedrijf en meer in het bijzonder een beursgenoteerde onderneming die onderworpen is aan het toezicht van verschillende regelgevende instanties (federaal en regionaal)
 • Vertegenwoordigen van Elia voor financiële en regelgevende instanties, nationale en internationale organisaties (inclusief governance)

Jouw profiel

 • Je hebt een Master in de rechten behaald
 • Je hebt 3 tot 8 jaar relevante beroepservaring in het bedrijfsleven en/of aan de balie
 • Je bent tweetalig Nederlands-Frans en hebt een grondige kennis van het Engels
 • Je hebt een grondige kennis van alle domeinen van het ondernemingsrecht, in het bijzonder het vennootschapsrecht en het financieel recht
 • Je bent in staat om samen te werken op alle niveaus van de hiërarchie
 • Je bent een teamspeler
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je handelt met diplomatie, integriteit en vertrouwelijkheid
 • Je benadert problemen pragmatisch
 • Je werkt op een gestructureerde manier
 • Je beschikt over goede vaardigheden op het gebied van analyse en het opstellen van documenten (berichten, notulen, enzovoort).

Wij bieden aan

Wij bieden jou meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien... Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!

Werkplaats

Keizerslaan 20 - 1000 Brussel

Solliciteer online Terug naar overzicht